پاسخ خوان کول به نامه بیت العدل

داگلاس مارتین، عضو بیت العدل اعظم در تاریخ ۳ آگوست ۱۹۹۵ و در پی انتشار کتاب «مدرنیته و هزاره» نامه‌ای به خوان کول نویسنده این کتاب نوشت. داگلاس مارتین ادعا می‌کند کول در این کتاب سعی در کج نمایی بهاییت دارد. خوان کول هم در پاسخ به ادعاهای داگلاس مارتین، جوابیه‌ای…